dijous, 22 d’octubre de 2009

exercicis literatura

EXERCICIS LITERATURA

ACT.1

1. Indica el tòpic que puguis identificr en aquets dotze poemes. Subratlla els versos que ho demostrin.

1)Fugit irreparabile tempos
“comamos hoy y bebamos que mañana moriremos”

2)Carpe diem
“coged de vuestra alegre primavera
El dulce fruto, antes que el tiempo airado
Cubra de nieve la hermosa cumbre”

3)Locus amoenus
“Que descansada vida
La que huye del mundanal ruido”

4) Captatio benebolentia
“ I allò amic Schmidt”

5)Contempus mundi
“Què tants esforços per tan curta vida”

6)Beatus ille
(tot)

7)Ne quilo nimis
“Feliç l´home el desig i cura
del cual es limitat per alguns
pocs acres paterns”

8)Locus amoenus
“Pensant tenir els peus sobre la lluna”

9)Contempus mundi
“mira la corona tan gran com la perduda”
“on són tots els reis? Tos braus cabdills, on són?

11) Descriptio Puellae
(tot)

12) Sic transit Gloria mundi
“Ara es la nit per morir i amar”

ACT.2

2. Busca un mínim d´una figura retòrica per poema procurant triar-ne de diferents.

1. Hipèrbaton: "de nuestra vida gocemos" => gocemos de nuestra vida

2. Paranomàsia: "cubra de nieve la hermosa cumbre"

3. Al·literació: "Los pocos sabios que en el mundo han sido"

4. Antítesi: "car plens són els cors, però curta és la vida"

5. Interrogació retòrica: " què tants esforços per tan curta vida? "

6. Anàfora: "un verd pradell ben ple de belles flors
un riu que banyi l'herba pels voltants
un ocellet que d'amor vessi els plats"

7. Elisió: "feliç l'home el desig i cura del qual"
" a qui la vocada ..."
"a qui l'estiu donen ..."

8. Asíndeton: "delits, riqueses, honres, majestats"

9. Personificació: "Alça't, oh Barcelona"

10. Pregunta retòrica: "Què en treu l'home de tots els treballs amb què s'afanya sota el sol?"

11. Metàfora: "les teves dents són un remat d'ovelles
toses que pugen de banyar-se"
" la teva boca és un encís"
Comparació: " com un fil escarlata són els teus llavis"

12. Paradoxa: "ara és la nit, per a morir i amar"

ACT 3

3.Fes la paràfrasi (escriure amb les teves paraules )de quatre poemes .

1.Aquest poema de Calderón de la Barca , vol dir que hem de viure la vida i gaudir-la tant com ponem , perquè el dia de dema no ho podrem fer perquè morirem.

2.Garcilaso de la Vega vol dir que fem las coses en el seu degut moment i que no ho deixem passar.
Fray Luís de León, a la seva obra, vida retirada, vol dir que hem de fugir de l’aglomeració i tenir una vida més relaxada, i que millor que a la naturalesa.

11. En aquest poema el tema central sense dubte és l’amor, es veu cm algu reflexa els valors d’una persona de la qual esta enamorada. Ho ga mitjantçant una descripció, del seu cabell, el coll, els ulls....

dimecres, 21 d’octubre de 2009

literatura